Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

W piątkowe południe na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się przed godz. 10.00 pod Pomnikiem Ku Czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wraz z zastępcami, składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem, upamiętnili tragiczne losy funkcjonariuszy. Następnie w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda w Poznaniu kapelan KWP w Poznaniu ksiądz prałat Stefan Komorowski koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów.

Po mszy obchody przeniosły się na teren Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Na początku uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka odebrał ślubowanie od 120 nowoprzyjętych policjantów. Czworo z nich: post. Młynarczyk Piotr, post. Natywo Julia, post. Derda Przemysław, post. Osada Dawid wstąpiło w szeregi Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Następnie grupie policjantów i policjantek zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został asp. szt. Marek Markowski oraz asp. szt. Mariusz Pigulski z konińskiej komendy. Z kolei sam Komendant Miejski Policji w Koninie podinsp. Mariusz Jaworski został przedterminowo awansowany na stopień młodszego inspektora Policji. Również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie podinsp. Artur Rychliński odebrał awans na stopień młodszego inspektora Policji.

W dniu obchodów swojego święta policjanci pamiętają również o osobach, które swoją pracą i postawą wspierają ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski, wręczając im Medale za Zasługi dla Policji. Wśród odznaczonych znalazł się również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie podinsp. Artur Rychliński.

Zwieńczeniem uroczystego apelu była widowiskowa defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości, której rytm wygrywała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni goście mogli podziwiać pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej KWP w Poznaniu.