Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Urząd Miejski w Koninie zaprasza do włączenia się w kampanię „Sprzątanie Świata – Polska 2021”, która odbędzie się w dniach 17, 18 i 19 września. W tym roku jest to już 28 edycja przedsięwzięcia. Tegoroczne hasło to: „Myślę więc nie śmiecę!”. Placówkom szkolnym, firmom i organizacjom pozarządowym zainteresowanym sprzątaniem wybranych terenów miasta, Wydział Ochrony Środowiska przekaże worki i rękawice. Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 240 11 81.