82 lata temu, 22 września 1939 roku, w publicznej egzekucji przed domem Zemełki rozstrzelani zostali dwaj mieszkańcy Konina: 47-letni restaurator Aleksander Kurowski i 70-letni żydowski kupiec Mordche Słodki. O miejscu ich stracenia przypomina pamiątkowa tablica, a na niej napis: Tu zostały zamordowane pierwsze ofiary m. Konina przez oprawców hitlerowskich. Aleksander Kurowski Mordche Słodki. Dnia 22 IX 1939. Cześć Ich pamięci.

Na znak pamięci o ofiarach wojny pod tablicą zapłonęły dziś znicze.