10 września 2021 r. w urokliwej, letniej scenerii Ogrodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów XIII edycji konkursu “Pracodawca Przyjazny Pracownikom” - konkursu, do którego swych pracodawców nominują pracownicy.. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica (ZSGE) był jednym z 20 laureatów - zakładów pracy z obszaru całej Polski.

Statuetkę oraz certyfikat z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odebrał dyrektor szkoły Karol Niemczynowicz. Podczas wymiany zdań z Prezydentem RP Karol Niemczynowicz nagrodę dedykował Januszowi Kamińskiemu, który przez ostatnich 16 lat, do 31 sierpnia 2021 r., był dyrektorem ZSGE.

Prowadzący galę, prezentując Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, zwracał uwagę na doskonałą sprawność menadżerską, wnikliwe wsłuchiwanie się w problemy pracowników i uczniów oraz skuteczne ich rozwiązywanie, dbałość o integrację pracowników i współpracę ze społecznością lokalną.

(ZSGE)