Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

W 2022 roku Konin stawia na mniejsze inwestycje! Prezydent Konina Piotr Korytkowski zapowiada realizację I etapu Programu Inwestycji Osiedlowych. W roku 2022 to w sumie 12 zadań na kwotę ponad 3,3 miliona złotych. To m.in. nowe chodniki, osiedlowe uliczki, parki kieszonkowe.

- Prowadząc wiele rozmów z radnymi, z mieszkańcami oraz z moimi pracownikami doszedłem do wniosku, że nadszedł czas małych inwestycji. Takich, które będziemy realizować w Państwa najbliższym otoczeniu,  w zasadzie pod oknami Państwa mieszkań, domów, miejsc pracy. To chodniki, ulice osiedlowe, skwery, place zabaw, mała infrastruktura miejska - np. ławeczki, czy też tak ważne dla nas wszystkich oświetlenie uliczne. Postanowiłem zatem, że uruchomimy Program Inwestycji Osiedlowych – pierwszą tego typu inicjatywę w Koninie będącą odpowiedzią na Państwa pisma i wnioski w zakresie najbliższej infrastruktury. Program ten to inicjatywa wieloletnia, która będzie realizowana w kilku etapach – wyjaśnia prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Planowane przedsięwzięcia zostały zapisane w projekcie budżetu na 2022 rok. Do realizacji wybrano różnorodne zadania, jedno już zostało wykonane, dwa są w trakcie. To przebudowa ulic w zakresie nakładki bitumicznej: Boczna (180 tys.), Marii Skłodowskiej-Curie (650 tys.), Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa (200 tys.), Grójeckiej – nad rzeką (150 tys.), a także przebudowa ul. Flisackiej w zakresie nakładki bitumicznej oraz przebudowy i budowy chodników (600 tys.) i realizowane już prace na Gimnastycznej, gdzie dodatkowo będzie oświetlenie i odwodnienie (548,5 tys.). W zakres Programu Inwestycji Osiedlowych wchodzą też: budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego (75 tys.), oświetlenie w rejonie ul. Grójeckiej 126 (75 tys.), a także w rejonie ulic: Niemieckiej, Szwedzkiej, Ukraińskiej, Angielskiej, Francuskiej (340 tys.), rozpoczęta już realizacja oświetlenia na ul. Zakole 5 (60 tys.). W ramach Programu powstać też mają parki kieszonkowe przy ul. Sybiraków 2-4, Kleczewskiej 10, Zakole 1-3, Sosnowej 5 (330 tys.). Za 100 tys. zł została już wyremontowana nawierzchnia odgałęzienia ul. Kleczewskiej w kierunku ul. Kleczewskiej 40. 

- W połowie listopada przedstawiłem radnym Rady Miasta Konina projekt budżetu na rok 2022. Jest to projekt, w którym staraliśmy się pogodzić galopujące w górę wydatki bieżące z utrzymaniem odpowiedniego poziomu wydatków inwestycyjnych, co pozwoli na dalszy rozwój miasta. Wielkie inwestycje, takie jak wiadukt Paderewskiego/Wyzwolenia czy nowy przebieg ul. Kleczewskiej były potrzebne i zostały wykonane. Dziś czas zadbać o nasze najbliższe otoczenie – podkreśla prezydent Piotr Korytkowski.

Nad projektem budżetu, który został przedstawiony radnym, a w którym zostały ujęte inwestycje osiedlowe, Rada Miasta Konina będzie obradować podczas grudniowej sesji.