Kopia sztandaru 18 Pułku Piechoty, którego oryginał 100 lat temu (10 lipca 1921 roku) na konińskim błoniu wręczył żołnierzom Marszałek Józef Piłsudski, dotrze w niedzielę (28 listopada) do Konina. Replikę przywiezie grupa rekonstrukcyjna ze Skierniewic, gdzie 7 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania stowarzyszeniu kopii sztandaru. Jej fundatorami są mieszkańcy Skierniewic. Nasze miasta łączy właśnie 18 Pułk Piechoty. W Koninie w latach 1919-1921 stacjonował batalion zapasowy pułku. Potem, aż do kampanii wrześniowej, miejscem pobytu pułku były właśnie Skierniewice.

Program konińskiej uroczystości jest następujący - podczas mszy św. w konińskiej farze (godz. 11:30) proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja oraz zastępca prezydenta Konina Witold Nowak wbiją gwoździe w drzewiec sztandaru. Po mszy św. będzie możliwość spotkania się z członkami 24-osobowej grupy rekonstrukcyjnej, która odwiedzi też miejsca związane z pobytem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie.