Pierwsze w Koninie Centrum Integracji Społecznej (CIS) oraz Spółdzielnia Socjalna „Etat” dla osób wykluczonych zawodowo – to sztandarowe projekty konińskiej Fundacji „Wakat”. Organizacja właśnie podsumowuje cztery lata istnienia i cieszy się z efektów pracy. - Większość naszych uczestników, prawie 90%, poradziło sobie w samodzielnym życiu - podkreślają założyciele fundacji. Warto podkreślić, że prowadzona przez nich spółdzielnia została nagrodzona Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii „Debiut Roku”.

Fundacja „Wakat”, która dała początek CIS-owi i „Etatowi”, działa w Koninie i powiecie konińskim od 2017 roku. Jest to wyjątkowe miejsce na lokalnej mapie przedsiębiorczości społecznej. Służy mieszkańcom oraz wszystkim osobom wykluczonym z rynku pracy. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego fundacja otrzymała status Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku, a w 2020 roku powołała do życia Spółdzielnię Socjalną „Etat”. Spółdzielnia zajmuje dzierżawiony od miasta lokal na Osiedlu Legionów 10, gdzie kiedyś mieścił się sklep „Agatka”. Pomieszczenia zostały wyremontowane, obecnie pracuje tam dziewięć osób z orzeczeniami niepełnosprawności (w spółdzielni) i osiem osób w CIS-ie zatrudnionych na podstawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS). Specjalizują się w kompletacji ręcznej, tzn. robią to, czego maszyna nie potrafi. Pracują na maszynach do foliowania, pakowania i etykietowania m.in. na zlecenie klientów z branż medycznych, kosmetycznych oraz spożywczych. O tym, na czym polega działalność fundacji opowiadał ostatnio podczas spotkania w spółdzielni prezydentowi Piotrowi Korytkowskiemu i jego zastępcy ds. społecznych Witoldowi Nowakowi prezes Fundacji „Wakat” Henryk Grabowski.

- Spółdzielnia jest ostatnim ogniwem naszych działań. W naszej pracy chodzi o to, żeby uczestnicy nie tylko zdobyli zatrudnienie, ale usamodzielnili się w odpowiednim czasie i poradzili sobie na otwartym rynku pracy - wyjaśnia Henryk Grabowski.

Dlatego najpierw uczestnicy zostają objęci Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w CIS. - Uczestnikami zajęć mogą być osoby w wieku 18-60 lat, które z różnych przyczyn samodzielnie nie radzą sobie na rynku pracy. Przyszły uczestnik CIS-u może zostać skierowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także na podstawie wniosku przedstawiciela ustawowego, wniosku z zakładu lecznictwa odwykowego czy organizacji pozarządowej. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego z MOPR  po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego – wyjaśnia kierownik CIS Iwona Nolbert. Uczestnik programu może liczyć nie tylko na przyuczenie do zawodu, ale też na wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy czy specjalisty ds. obsługi finansowej. Część osób, które przeszły przez CIS, znalazła zatrudnienie w spółdzielni „Etat”, wiele poradziło sobie na otwartym rynku pracy. - Wszyscy uczestnicy, którzy zakończyli IPZS informują nas o poprawie jakości swojego codziennego życia, przede wszystkim tego rodzinnego – dodaje Iwona Nolbert.  

Fundacja „Wakat” cały czas rekrutuje chętnych do udziału w programie. Kontakt znajdą Państwo na stronie www.fundacjawakat.org