Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki oraz zaproszonych gości przedstawił i podsumował wyniki pracy konińskich policjantów w 2022 roku.

W poniedziałek 16 stycznia na auli im. sierżanta Zbigniewa Karczewskiego odbyła się odprawa podsumowująca rok 2022. Za stołem prezydialnym obok szefa konińskich policjantów i Komendanta Wojewódzkiego zasiedli Z-ca Prezydenta Miasta Konina Witold Nowak, wicestarosta Powiatu Konińskiego Władysław Kocaj, Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej Paweł Szczepankiewicz oraz Prokurator Okręgowy w Koninie Magdalena Kudła. Na sali obecny był również Prokurator Rejonowy w Koninie Adam Weber.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski, który przywitał obecnych na sali przedstawicieli władz samorządowych współpracujących na co dzień z policjantami konińskiej jednostki. Następnie Komendant przedstawił wyniki pracy poszczególnych pionów konińskiej komendy oraz najważniejsze założenia zrealizowane w 2022 roku.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podziękował za pracę konińskiej policji, pochwalił również za osiągnięte wyniki w służbie oraz podkreślił, że Konin jest wyjątkowy i pozytywnie wyróżnia się na tle innych jednostek.

Głos zabrali także samorządowcy, którzy w kilku zdaniach dziękowali za współpracę oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Koninie i na terenie całego powiatu.