Po raz kolejny podpisana została umowa pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, a Stowarzyszeniem strzeleckim „Sokół”. Na podstawie tego porozumienia policjanci z konińskiej komendy będą nadal doskonalić swoje umiejętności na strzelnicy w Kazimierzu Biskupim.

Umowa podpisana została we wtorek 7 marca br. i obejmuje bezpłatne użyczenie strzelnicy na programowe szkolenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Wyszkolenie strzeleckie jest bardzo ważne dla funkcjonariuszy, a obiekt w Kazimierzu Biskupim spełnia wszystkie warunki szkoleniowe, a do tego dalej się rozwija.

Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski podziękował prezesowi stowarzyszenia Pawłowi Tyrańskiemu, wójtowi gminy Grzegorzowi Maciejewskiemu oraz przewodniczącemu Rady Gminy Arkadiuszowi Mielcarkowi za życzliwość i bardzo dobrą współpracę w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczności lokalnej.