27 maja o godzinie 12:00 w Auli Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie odbyło się seminarium informacyjne „O służbie w Policji słów kilka” zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Tematem tego spotkania było omówienie różnych aspektów służby w Policji oraz prezentacja wybranych działań w kwestii badań Laboratorium Kryminalistycznego oraz badań genetycznych w kryminalistyce.

Sobotnie spotkanie zgromadziło zarówno funkcjonariuszy Policji, jak i osoby zainteresowane możliwością dołączenia do szeregów tej umundurowanej formacji. Prelegenci: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu mł. insp. Waldemar Tomaszczak, Kierownik Sekcji Biologii i Genetyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu nadkom. Justyna Laskowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu podinsp. Agnieszka Wesołowska omówili różne aspekty służby w Policji oraz zaprezentowali zakres działań podejmowanych przez Policję w kontekście badań laboratoryjnych w obszarze kryminalistyki. Omówili również metody identyfikacji genetycznej, które odgrywają kluczową rolę w śledztwach kryminalnych.

Jednym z głównych tematów spotkania była struktura Policji w województwie wielkopolskim. Prelegenci przedstawili złożoną organizację i działanie różnych jednostek, które składają się na tę ważną instytucję. Omówiono również współpracę Policji z innymi służbami i instytucjami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Nie zabrakło również informacji na temat zasad i możliwości rekrutacji do służby w Policji. Przedstawiono wymagania, jakie należy spełnić, aby wstąpić w nasze szeregi oraz opisano proces całej rekrutacyjny.

Całość spotkania podsumował Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski podkreślając, że służba w Policji to wyjątkowe powołanie, które wymaga od osób pełnego poświęcenia, profesjonalizmu i odpowiedzialności, a dzisiejsze spotkanie to znakomita okazja do przybliżenia tej ważnej dla społeczeństwa profesji.

 

Sebastian Wiśniewski

  • Seminarium informacyjne oraz prelegenci