Policjanci z konińskiej komendy już po raz 102 skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa i wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, a także zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej przez najbliższe 14 dni wobec 31-latka, który stosował przemoc wobec swoich rodziców.

14 września br. w godzinach popołudniowych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie zostali wezwani na interwencję do jednej z rodzin, gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej. Policjanci odizolowali sprawcę, doprowadzając go do pomieszczanie dla osób zatrzymanych, a następnie przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wszczęli procedurę Niebieskie Karty.

Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi uznali za zasadne zastosować wobec 31-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, a także zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej przez najbliższe 14 dni. Mężczyzna po wydaniu nakazu i zakazów zostawił klucze do mieszkania i opuścił wspólnie zajmowane z rodzicami mieszkanie.

Przypomnijmy, od 30 listopada 2020 roku obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi policjanci, ale też żandarmi wojskowi, mogli wydać wobec sprawcy przemocy domowej nakaz opuszczenia lokalu lub zbliżania się do niego. Od 15 sierpnia weszła w życie kolejna nowelizacja m.in. ustawy o Policji. Chodzi o dodanie art. 15aaa, zgodnie z którym policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc domową w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy, zakaz zbliżania się na wyrażoną w metrach odległość, lub zakaz kontaktowania się. Z kolei zgodnie z ust. 2 jeżeli osoba doznająca przemocy domowej uczęszcza do szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, uprawia sport lub pracuje, policjant ma prawo wydać wobec sprawcy zakaz wstępu na teren danej placówki.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.