Wczoraj konińscy policjanci przeprowadzili działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do tej kategorii uczestników ruchu zaliczają się piesi oraz kierujący jednośladami. W trakcie akcji uczestniczyło 21 policjantów, którzy ujawnili 62 wykroczenia, w tym prawie połowa popełniona została przez pieszych.

Głównym celem prowadzonych przez konińskich policjantów działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród tej grupy użytkowników dróg, która jest najbardziej narażona na odniesienie poważnych obrażeń w sytuacji uczestniczenia w zdarzeniu drogowym.

Szczególnym nadzorem objęte zostały zatem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów czy kierujących hulajnogami elektrycznymi . Policjanci przyglądali się przejściom dla pieszych usytuowanym na drogach o dużym natężeniu ruchu. Pod lupę wzięto również przejścia, na których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem niechronionych.

Niestety, pomimo podejmowania licznych działań, zarówno edukacyjnych jak również prewencyjno-kontrolnych, nadal wielu użytkowników dróg nie respektuje obowiązujących przepisów. Jasno wskazują na to wyniki przeprowadzonych wczoraj przez konińskich  policjantów działań, podczas których funkcjonariusze ujawnili 62 wykroczenia w tym tylko 1 należące do tych niezwykle niebezpiecznych, bo popełnionych na przejściu dla pieszych bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Czystego sumienia z pewnością nie mogą mieć natomiast piesi, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów. Policjanci ujawnili 30  popełnionych przez nich wykroczeń. Do liczby ukaranych osób dołączył także 1 rowerzysta.

Naszym zadaniem jest również edukacja i profilaktyka. Zatem podczas tego typu działań informujemy niechronionych jak ważne dla ich bezpieczeństwa są elementy odblaskowe. Osoby, które noszą ciemną odzież są widziane przez kierujących pojazdami zaledwie z odległości około 40 m, natomiast niewielki element odblaskowy powoduje, że stajemy się widoczni nawet z odległości 150 m. Dajemy tym samym czas kierowcy na odpowiednią reakcję na naszą obecność na drodze.

Pamiętajmy, że o własne bezpieczeństwo w głównej mierze powinniśmy dbać sami, stosując się do obowiązujących przepisów.