Straż Miejska prowadzi warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 3
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koninie mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w Festiwalu Nauki "Przystanek Trójka". Zamiast tradycyjnych lekcji, młodzież miała okazję poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania w ramach różnorodnych warsztatów i prelekcji. Straż Miejska w Koninie aktywnie włączyła się w organizację tego wydarzenia, przygotowując stanowisko edukacyjne.
  1. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne Straży Miejskiej.
  2. Tematyka prelekcji: bezpieczeństwo drogowe i ekologia.
  3. Praktyczne ćwiczenia z segregacji odpadów.
  4. Inspirujące przykłady recyklingu.

W dniach 27-28 maja 2024 r. funkcjonariuszki Straży Miejskiej, starszy inspektor Katarzyna Maciejewska oraz młodszy strażnik Hanna Śliwa, prowadziły warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. "Kawalerów Orderu Uśmiechu". W ramach "Przystanku Trójka" uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach, które odbywały się w różnych miejscach na terenie szkoły.

Straż Miejska zorganizowała "strażniczy przystanek", gdzie uczniowie klas od 1 do 8 mieli okazję uczestniczyć w krótkich, półgodzinnych prelekcjach. Zajęcia podzielone były na dwa bloki tematyczne: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" oraz "Ekologia, ochrona środowiska i recykling". Dzięki tym prelekcjom uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także dowiedzieć się, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

Element ekologii i ochrony środowiska opierał się głównie na praktycznych ćwiczeniach, które zachęcały młodzież do aktywnego udziału. Temat recyklingu był szczególnie interesujący dla uczestników, którzy dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować odpady oraz jakie korzyści płyną z tych działań. Strażniczki obalały mity na temat odpadów i śmieciarek oraz wyjaśniały, gdzie trafiają zebrane odpady komunalne.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które funkcjonariuszki chętnie odpowiadały. Przykłady praktycznego zastosowania recyklingu, jak możliwość przekształcenia plastikowej butelki w mebel czy ubranie, wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży. Organizatorzy wydarzenia udowodnili, że nauka może być fascynująca i pełna ciekawych odkryć.


Straż Miejska Konin