Policjanci z Rychwała w akcji
W ramach akcji "Bezpieczny Las 24" policjanci z Rychwała wsparli Straż Leśną w działaniach prewencyjnych, mających na celu ochronę naszych lasów i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Dzięki ich pracy, lasy gminy Grodziec pozostały bezpieczne i wolne od wykroczeń.
  1. Policjanci kontrolowali tereny leśne w gminie Grodziec.
  2. Akcja trwała od 27 maja do 5 czerwca.
  3. Sprawdzano, czy osoby przebywające w lasach nie łamią przepisów.
  4. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W dniach od 27 maja do 5 czerwca na terenie całej Polski, w tym również w powiecie konińskim, odbyła się akcja "Bezpieczny Las 24" organizowana przez Straż Leśną. Celem tych działań było zapobieganie najczęściej popełnianym wykroczeniom, takim jak nielegalny wjazd do lasu pojazdami mechanicznymi oraz różne formy szkodnictwa leśnego.

W ramach tej inicjatywy, do działań włączyli się także policjanci z Komisariatu Policji w Rychwale. Ich zadaniem było monitorowanie terenów leśnych w gminie Grodziec, aby upewnić się, że przebywające tam osoby przestrzegają obowiązujących przepisów.

Podczas patrolów, funkcjonariusze sprawdzali, czy nikt nie narusza prawa, w szczególności zakazu wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Dzięki ich czujności i zaangażowaniu, nie ujawniono żadnych nieprawidłowości, co świadczy o wysokiej kulturze i odpowiedzialności osób korzystających z uroków przyrody.

Akcja "Bezpieczny Las 24" to ważna inicjatywa, której celem jest ochrona naszych lasów i zapewnienie, że pozostaną one bezpiecznym miejscem zarówno dla ludzi, jak i dla dzikiej przyrody. Tego typu działania prewencyjne są niezbędne, aby zachować piękno i naturalność naszych lasów dla przyszłych pokoleń.

Współpraca między Strażą Leśną a Policją pokazuje, że wspólne działania mogą przynieść pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania prawa. Mieszkańcy mogą czuć się spokojni, wiedząc, że ich lokalne lasy są regularnie monitorowane i chronione przed wszelkimi zagrożeniami.


KMP Konin