WSHiU Akademia Nauk Stosowanych funduje stypendia dla uczniów powiatu konińskiego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu ponownie wsparła zdolnych uczniów z powiatu konińskiego, fundując dwa stypendia o łącznej wartości 60 000 zł. Ta inicjatywa ma na celu zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach oferowanych przez uczelnię, takich jak ekonomia, zarządzanie czy dziennikarstwo. Przekazanie bonów odbyło się w Starostwie Powiatowym w Koninie, a uczestniczyli w nim m.in. Magdalena Górska oraz starosta Katarzyna Fryzy.

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu wspiera edukację młodzieży

Wyższa Szkoła Handlu i Usług Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu po raz kolejny zdecydowała się wesprzeć uczniów szkół średnich z powiatu konińskiego poprzez ufundowanie dwóch stypendiów o łącznej wartości 60 000 zł. W ramach tej inicjatywy, uczniowie tegorocznych klas maturalnych mają szansę na sfinansowanie swoich trzyletnich studiów licencjackich na dowolnym kierunku oferowanym przez uczelnię.

Oficjalne przekazanie bonów w Starostwie Powiatowym w Koninie

W dniu 9 lipca, w Starostwie Powiatowym w Koninie, odbyła się uroczystość przekazania stypendiów. Magdalena Górska, założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu, osobiście wręczyła dwa bony edukacyjne, każdy o wartości 30 000 zł, na ręce starosty Katarzyny Fryzy. To wyjątkowe wydarzenie podkreśla zaangażowanie uczelni w rozwój edukacji w regionie.

Wsparcie dla zdolnych uczniów powiatu konińskiego

Informacje o ufundowaniu stypendiów zostaną przekazane dyrektorom szkół ponadpodstawowych w powiecie konińskim, którzy mają za zadanie wyłonić uczniów zainteresowanych ofertą. Stypendia te stanowią znakomitą okazję dla zdolnej młodzieży, by kontynuować edukację na renomowanej uczelni bez obaw o koszty związane ze studiami.

Szeroka oferta edukacyjna uczelni

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów, w tym ekonomię, finanse, rachunkowość, zarządzanie, logistykę, bezpieczeństwo narodowe, turystykę, administrację, dziennikarstwo oraz komunikację społeczną. W tym roku uczelnia przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na stypendia dla zdolnych uczniów, fundując aż 70 stypendiów po 30 000 zł każde.

Podsumowanie i znaczenie inicjatywy

Fundowanie stypendiów przez WSHiU Akademię Nauk Stosowanych w Poznaniu to nie tylko wsparcie finansowe, ale również inwestycja w przyszłość młodych ludzi. Dzięki takim inicjatywom uczniowie z powiatu konińskiego mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu jakości życia w regionie. Magdalena Górska i starosta Katarzyna Fryzy zasługują na uznanie za ich wkład w rozwój edukacji lokalnej młodzieży.


Starostwo Powiatowe w Koninie