Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na lata 2019-2021

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na lata 2019-2021 oraz zaprasza do składania ofert.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Konińskiego 29 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty na konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa na lata 2019-2021 można składać w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.