Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

W miniony piątek w Turku odbyły się kolejne zawody na szczeblu międzypowiatowym „Policjant Ruchu Drogowego 2019”. Bezkonkurencyjni okazali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W całej Polsce ruszyły eliminacje do konkursu, w którym starują tylko i wyłącznie policjanci z drogówki. Na różnych etapach sprawdzane są wszelkie umiejętności niezbędne do pracy „na drodze”. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna, umiejętności strzeleckie i przede wszystkim praktyczne aspekty służby w ruchu drogowym, a więc kierowanie ruchem na skrzyżowaniu, co zawsze odbywa się „na żywym organizmie”, jazda motocyklem i samochodem – to już na placach manewrowych.

Tegoroczne między powiatowe zmagania odbyły się w piątek 10 maja w Turku. Oprócz klasyfikacji ogólnej, każda komenda oceniana jest oddzielnie, ponieważ w etapie wojewódzkim z każdej komendy miejskiej lub powiatowej będzie uczestniczył najlepszy policjant. W tym roku bezkonkurencyjni okazali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku i zajęli całe podium.

Najlepszy z Komendy Miejskiej Policji w Koninie był sierż. szt. Dawid Woziński i to on będzie nas reprezentował w czerwcu w Poznaniu.

Marcin Jankowski

  • Policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu
  • Policjant przygotowujący się do konkurencji jazdy motocyklem
  • Sędziowie policyjni w trakcie konkursu
  • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Mariusz Jaworski wręcza nagrodę najlepszemu z konińskich policjantów
  • Drużyna z KMP w Koninie, która wzięła udziała w konkursie w towarzystwie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Mariusza Jaworskiego oraz przedstawicieli Starosty Konińskiego i Komendanta KPP w Turku
  • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Mariusz Jaworski wręcza nagrodę najlepszemu z konińskich policjantów