Wakacje coraz bliżej, więc dzielnicowi spotykają się z uczniami i rozmawiają o bezpieczeństwie. Uczniowie ze szkół w gminie Golina spotkali się z policjantami w leśniczówce w Bieniszewie. Dzielnicowi mieli dla nich sporo niespodzianek.

Szkół w gminie Golina jest sporo, więc zgromadzić wszystkich chociażby tych najmłodszych uczniów w jeden dzień byłoby bardzo trudno, a spotkania w mniejszych grupach zawsze przynoszą też lepsze efekty. Dlatego też dzielnicowi z Komisariatu Policji w Golinie na pogadanki z uczniami przeznaczyli 4 dni – trwały one od wtorku do piątku w ubiegłym tygodniu. Działania dzielnicowych to kolejne pokłosie realizacji programu „Razem dla Bezpieczeństwa”. Na spotkania z dziećmi przyjechali także Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Paweł Kiliańczyk oraz Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński.

Po kolei do bieniszewskiej leśniczówki przyjeżdżali uczniowie ze szkól w Golinie, Przyjmie, Radolinie i Kawnicach. O bezpieczeństwie z dziećmi rozmawiali nie tylko policjanci. Na ich zaproszenie przybyli także leśniczy Grzegorz Górecki oraz Grzegorz Bąk, którzy omawiali z dziećmi zasady bezpieczeństwa obwiązujące w lesie – a te jak wiadomo są dość restrykcyjne i niezachowanie ostrożności może doprowadzić do poważnych kłopotów. Dodatkowo wszystkie szkoły dostały od leśniczych pomoce dydaktyczne w positaci książek i broszur informacyjnych.

Oprócz wielu cennych porad i rozmów na dzieci czekały też niespodzianki. Każdy mógł upiec sobie kiełbaską w przygotowanym ognisku, nie zabrakło też innych łakoci i napojów, którymi policjanci mogli poczęstować dzięki przychylności fundacji „Czeremcha” w Kolnie, Urzędu Gminy w Golinie, a także Banku Żywności w Koninie.

Marcin Jankowski

  • Uczestnicy spotkań pozują do zdjęcia z policjantami, w tym Komendantem Miejskim Policji w Koninie oraz z Burmistrzem Goliny
  • Dzieci uczestniczące w spotkaniu pozują do zdjęcia z dzielnicowymi
  • Leśniczy opowiada dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania się w lesie
  • Dzieci pozują do zdjęcia z leśniczym
  • Dzieci pozują do zdjęcia z dzielnicowymi
  • Dzieci pieką kiełbaski nad ogniskiem