Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym, mogą się spodziewać telefonu od rachmistrza.

W pierwszym miesiącu Narodowego Spisu Powszechnego 2021, który rozpoczął się 1 kwietnia, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Od maja akcję spisową wspierają rachmistrzowie spisowi. Będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły obowiązku spisowego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, praca rachmistrzów spisowych do odwołania będzie opierała się na wywiadzie telefonicznym, a zatem nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie rozmowy bezpośredniej.

Od czego rozpocznie się rozmowa z rachmistrzem?

Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, na ekranie swojego telefonu zobaczy numer 22 828 88 88. Ma to być gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

Rozpoczynając rozmowę rachmistrz ma obowiązek przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości, a na życzenie respondenta, podać numer identyfikatora służbowego.

Jak sprawdzić, czy dzwoni prawdziwy rachmistrz?

Weryfikacji rachmistrza można dokonać dwojako:

  • za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
  • poprzez infolinię spisową pod nr telefonu 22 279 99 99.

Dodatkowo, każdy może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

Czy można odmówić rachmistrzowi?

W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmowy udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową 22 279 99 99.

Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy.

O co będzie pytać rachmistrz?

W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego poświęconej spisowi. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np.: o majątek, oszczędności, numer konta bankowego, sposób spędzania wolnego czasu, czy też planowane wyjazdy i ich terminy.

Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba podszywa się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym.