Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej  wycinki drzew w związku z budową nowego dworca kolejowego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną przez inwestora m.in.:

  • plan wycinki drzew,
  • projekt nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą za usunięte drzewa,
  • sposób zabezpieczenia pomnika przyrody dębu szypułkowego "Zawiadowca" podczas realizacji inwestycji.

Spotkanie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie ul. Przemysłowa 3D w dniu 15 czerwca 2021 r. o godzinie 17.00.