Czy neutralność węglowa w budownictwie jest możliwa? Heidelberg Materials odpowiada

Jednym z głównych celów środowiskowych, postawionych przed współczesnym przemysłem, jest dążenie do pełnej neutralności klimatycznej. Są to działania, które mają zmienić sposób realizacji wielu procesów technologicznych i wytwórczych - tak, aby działalność ta generowała jak najmniej negatywnych skutków ekologicznych w niedalekiej przyszłości. W przypadku wielu branż tego typu przedsięwzięcia są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Jednak, czy branża budowlana jest gotowa na to, aby przyjąć zeroemisyjność jako główny cel? Czy neutralność węglowa w budownictwie jest w ogóle możliwa?

Wyjaśnienie pojęcia neutralności węglowej

To strategia, która ma na celu osiągnięcie poziomu zero w kontekście zmniejszenia emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnianych, takich jak węgiel. Neutralność klimatyczna w budownictwie będzie zatem wiązała się z ograniczeniem zużycia węgla w kontekście produkcji materiałów i wytwarzania elementów konstrukcyjnych. Ważna w tym celu jest także tzw. kompensacja, czyli zwrócenie uwagi na gałęzie poboczne, w których również należy redukować wartość emisji CO2. Zmniejszenie zużycia węgla, a w zasadzie ograniczenie go do zera, wymaga przeorientowania wielu działań w przedsiębiorstwach budowlanych. Chodzi nie tylko o wdrożenie nowych zasad w procesach produkcyjnych, ale także o korekty w aspektach łańcuchu dostaw. Wszystkie te działania wymagają współpracy wielu specjalistów, nie tylko tych powiązanych bezpośrednio z budownictwem. Istotne będzie wdrożenie np. nowych rozwiązań pasywnych, zatem sporą rolę odgrywają m.in. projektanci i wykonawcy budynków.

Wyzwanie budownictwa

Jak kwestia odchodzenia od korzystania węgla jest rozpatrywana przez ekspertów do spraw budownictwa? Ciekawe wnioski przedstawia Andrzej Reclik, obecny prezes Heidelberg Materials (kiedyś Górażdże), czyli podmiotu aktywnie zajmującego się kwestiami budownictwa. Ekspert wskazuje, że branża budowlana zmniejszyła poziom emisji gazów cieplarnianych o ponad 30%, jeśli wziąć pod uwagę początek lat 90. ubiegłego wieku. Współcześnie ważne jest, aby podmioty branżowe aktywnie uczestniczyły w wielu zaawansowanych projektach, dzięki którym możliwe jest tworzenie zakładów neutralnych emisyjnie. Heidelberg Materials włączyła się w ten proces, czego dowodem są inwestycje pilotażowe m.in. w Szwecji. Właśnie tam powstała cementownia, która nie wykorzystuje do swojej pracy energii pozyskiwanej z węgla. Jak podkreśla Andrzej Reclik, redukcja emisji dwutlenku węgla oraz dokonywanie postępów w zakresie digitalizacji stanowią dwie najważniejsze dziedziny, w których warto robić postępy. Zdaniem eksperta oba te obszary są ze sobą ściśle powiązane. Wśród planowanych inwestycji, dzięki którym przemysł budowlany będzie mógł się intensywnie rozwijać, nawet bez korzystania z powszechnej, taniej i nieekologicznej energii - są wszelkiego rodzaju inwestycje w sektor IT. Oznacza to, że postawienie na zeroemisyjność nie musi być wcale przeszkodą, a dodatkowym motywatorem, dzięki któremu firmy budowlane mogą dostosować się do potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego.