Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

1 października 2021 r. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ) w Koninie przy współpracy z Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie realizuje IV edycję eventu edukacyjnego „Noc Zawodowców”.

Uczestnicy w interaktywny i innowacyjny sposób zapoznają się z zawodami przyszłości, zawodami istotnymi na współczesnym rynku pracy, z możliwościami kształcenia w zawodach w subregionie konińskim. Zaplanowano szereg atrakcji związanych z rozwojem zawodowym w kontekście ekologii i nowych technologii. Uczestnicy odbędą wizyty studyjne w nowoczesnych konińskich przedsiębiorstwach! Dodatkowo będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno – zawodowego w nowoczesnej przystępnej formie oraz wziąć udział w konkursach z cennymi nagrodami!
Hasło edycji: „Hybrydowo – Zawodowo!”

Termin: 1 października 2021 r. ; godziny: 17.00 – 20.00
Miejsce: Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie ul. Budowlanych 6
Udział w wydarzeniu i jego częściach jest bezpłatny!!!