Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Konin laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii „Zrównoważony transport” w miastach do 100 tys. mieszkańców. Nagrodę odebrał wczoraj (5 października) podczas gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie prezydent Konina Piotr Korytkowski. Organizatorem konkursu była Ambasada Francji w Polsce przy udziale partnerów.

Jury nagrodziło Konin za cztery działania. To plan zakupu autobusów wodorowych, dzięki czemu MZK Konin będzie pierwszym operatorem komunikacji miejskiej w Polsce z takim pojazdem w swojej flocie, prowadzenie konsultacji społecznych w obszarze mobilności miejskiej, budowę ścieżek rowerowych i uruchomienie systemu Konińskiego Roweru Miejskiego. Jury zwróciło też uwagę na fakt „uruchomienia przez Konin i trzy inne powiaty: Koło, Słupca i Turek oraz gminy sąsiednie transportu z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, a także planowane uruchomienie przez ZEPAK pierwszej stacji napełniania pojazdów wodorem.

- Dziękuję w imieniu społeczności Konina za to, że nasze wysiłki w zakresie ekotransportu zostały zauważone. (…)  Z wielką nadzieją patrzymy na odnowę taboru komunikacji miejskiej, gdyż zamieniamy stare silniki diesla na transport niskoemisyjny, hybrydowy, ale z naciskiem raczej na elektryczny bądź też wodorowy. W pierwszym półroczu przyszłego roku Konin będzie pierwszym miastem w Polsce, w którego taborze będzie jeździł autobus wodorowy. W Koninie będzie również produkowany przez ZEPAK, w elektrowni Konin, zielony wodór. Kładziemy nacisk na rozwój systemu roweru miejskiego. Są hulajnogi i skutery elektryczne. To wszystko powoduje, że nasz transport staje się coraz bardziej ekologiczny – mówił prezydent Piotr Korytkowski.

Prezydent zaznaczył, że Konin jest w procesie transformacji gospodarczej, energetycznej i społecznej, a kierunki jego rozwoju zostały określone w strategii opracowanej wspólnie z mieszkańcami, którzy odpowiedzieli, że chcą żyć w mieście ekologicznym.  

Oprócz dyplomu i pamiątkowej statuetki miasto otrzymało też nagrodę specjalną od Renault – wyjazd do Paryża na warsztaty z elektromobilności, samochód elektryczny do jazdy testowej, voucher na bezpłatny audyt energetyczny dla wybranej przez miasto wspólnoty mieszkaniowej. 

Jak informują organizatorzy - celem konkursu Eco-Miasto jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego. Wyodrębniono pięć kategorii: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zieleń miejska, mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna. Zgłoszenia miast oceniało jury powołane przez Ambasadę Francji w Polsce, w skład którego wchodzili eksperci z każdej z wymienionych kategorii.

Zdjęcia 1-4 pochodzą od organizatorów konkursu

(AW)