11 maja br. o godzinie 11:00, na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 237 policjantów polskiej Policji dostąpiło zaszczytu promocji na dwie generalskie szable. Ten dzień to ukoronowanie dotychczasowego trudu i wysiłku policjantów, który został włożony w to, aby stanąć na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i odebrać nominację na pierwszy stopień oficerski, czyli podkomisarza polskiej Policji.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystej ceremonii Pan Wiesław Szczepański - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Minister Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz delegacja nowo mianowanych funkcjonariuszy oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”.

Długo wyczekiwanym momentem przez nowo mianowanych funkcjonariuszy była promocja na dwie generalskie szable. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wypowiadając słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji”, a następnie poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonali promowania absolwentów.

W śród świeżo upieczonych oficerów znaleźli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie podkom. Łukasz Majewski oraz podkom. Mariusz Zieliński.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych awansów.

  • Komendant Główny Policji i absolwenci WSPol w Szczytnie podczas promocji na dwie generalskie szable