Społeczna straż rybacka koła PZW nr 41 z Konina wzbogaciła się o komplet peleryn ufundowanych przez firmę AJ Group z gminy Stare Miasto. Peleryny pomogą w dozorowaniu lokalnych akwenów.

O tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednia kontrola stanu wód pokazała niedawna seria katastrof ekologicznych na rzekach. Ogromną rolę w usuwaniu ich skutków odegrały społeczne straże rybackie, skupiające głównie miłośników wędkowania. Firma AJ Group z Modły Królewskiej w gm. Stare Miasto postanowiła przekazać nieodpłatnie komplet peleryn dla straży rybackiej koła PZW nr 41 z Konina.

Kilkunastu strażników pełni społeczną służbę na administrowanych przez koło akwenach w okolicach Konina, zwracając uwagę na wszelkie przypadki naruszenia prawa przez wypoczywających nad wodą. Pod szczególnym nadzorem są zwłaszcza ślady zanieczyszczeń, mogących potencjalnie stwarzać zagrożenie ekologiczne. Przekazane peleryny pomogą w lepszym i skuteczniejszym patrolowaniu terenów nad wodą, zwłaszcza podczas niesprzyjających warunków pogodowych.

- Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z wartości zapisanych w misji AJ Group, dlatego chętnie wspieramy inicjatywy i działania służące ochronie przyrody. Pomagamy, bo wierzymy, że praca strażników przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa naszych wód – mówi Tomasz Kwaśny, dyrektor ds. inwestycji w AJ Group.

(Tekst i zdjęcie - AJ Group) 

 Na zdjęciu: członkowie Koła PZW nr 41 przy Elektrowni Pątnów prezentują peleryny dla społecznej straży rybackiej.