Za kilka dni rozpoczną się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W okresie od 16 stycznia do 26 lutego br. należy spodziewać się na drogach zwiększonego ruchu pojazdów związanego z wyjazdami. Dzisiaj podczas briefingu na warszawskim Torwarze o bezpieczeństwie w trakcie zbliżających się ferii zimowych rozmawiali Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka i przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji nadkom. Robert Opas.

Podróż, niezależnie od wybranego środka transportu powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwrócą m.in. na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów, bagażu oraz stan techniczny pojazdów.

W realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach zaangażowani będą także funkcjonariusze zespołów pn. „SPEED”, którzy będą również reagowali na naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Sprawdzenia będą przede wszystkim obejmowały m.in. stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

  • dwoje oficerów Policji podczas briefingu prasowego
  • dwoje oficerów Policji podczas briefingu prasowego
  • dwoje oficerów Policji podczas briefingu prasowego
  • dwóch umundurowanych policjantów przy radiowozie zaparkowanym przy ruchliwej ulicy - widok na policjantów do tyłu

Pliki do pobrania

  • PUNKTY KONTROLI AUTOBUSÓW ferie 2023
    1.3 MB