W dniu 15 marca 2023 roku funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Koninie starszy inspektor Katarzyna Maciejewska udała się na spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, którego siedziba mieści się na ul. 11 Listopada 19 w Koninie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach aktywizacji podopiecznych, a jego głównym celem było zaznajomienie uczestników ośrodka z pracą Straży Miejskiej w Koninie.

Prowadząca zajęcia opowiadała o swojej pracy. Wyjaśniła w skrócie zakres zadań i obowiązków, jakie na co dzień wykonują konińscy strażnicy na ulicach naszego miasta oraz zaprezentowała atrybuty pracy strażnika miejskiego. Ważną część spotkania zajęły kwestie bezpieczeństwa szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania konińskiej straży miejskiej. Niestety większość ludzi patrzy na funkcjonowanie straży bardzo wyrywkowo i w sposób wybiórczy, a przez to nie do końca obiektywny. Strażnicy miejscy oceniani są głównie poprzez jednostkowe zdarzenia, co nie powinno przesądzać o całokształcie jej działania, gdyż dopiero całościowe i systemowe spojrzenie na sprawę może dać jej obiektywny i bliski rzeczywistości obraz. Podczas warsztatów duże zainteresowanie wzbudziły zaprezentowane zdjęcia z ujawnionych w trakcie pełnienia służby przez strażników nieporządków, uszkodzeń, czy innych nieprawidłowości na ulicach naszego miasta, a także wykroczeń porządkowych i drogowych. Przykłady oparte zostały na prawdziwych zdarzeniach i były też okazją do wyjaśniania i omówienia, jak należy zachować się i co zrobić w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wykroczenia, przestępstwa lub innego zdarzenia, które może budzić niepokój, naruszenie ustalonego porządku, czy stan zagrożenia. Zajęcia były też okazją, żeby utrwalić numery alarmowe w tym do straży miejskiej. Uczestnicy warsztatów słuchali z dużym zainteresowaniem i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Odpowiadali na pytania prowadzącej, sami chętnie zadawali swoje i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Dzisiejsze warsztaty nie wyczerpały wszystkich zagadnień, a zwłaszcza tych dotyczących poprawy bezpieczeństwa dlatego uzgodniono, że w przyszłości zostaną zorganizowane kolejne. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze na zakończenie którego, wszyscy uczestnicy otrzymali drobny upominek.

images/15.03/640_2.jpgimages/15.03/640_3.jpg