Klasy mundurowe o profilu policyjnym oraz bezpieczeństwa wewnętrznego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie na czele z nadkom. Tomaszem Biernatem zajęły pierwsze miejsce w Wielkopolsce w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.

Nadkom. Tomasz Biernat funkcjonariusz Komedy Miejskiej Policji w Koninie od 2017 roku  prowadzi zajęcia      z musztry paradnej dla klas mundurowych o profilu policyjnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.  Wraz ze swoimi podopiecznymi  z pierwszych i drugich klas mundurowych o profilach policyjnym oraz bezpieczeństwa wewnętrznego zajęli pierwsze miejsce w Wielkopolsce w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, które odbyły się w pod koniec kwietnia w Muzeum Broni Pancernej      w Poznaniu. Drużyna prowadzona przez funkcjonariusza KMP w Koninie jako jedyna będzie reprezentować Wielkopolskę w zawodach na szczeblu ogólnokrajowym, które odbędą się 29-30 maja w Zakopanem.

Celem Przeglądu Musztry Klas Mundurowych jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych               i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji drużyn w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej    z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP

Zwycięzcą składamy serdeczne gratulacje i już dziś życzymy powodzenia na arenie ogólnokrajowej.