Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Konina kończy się 2 kwietnia - 3 mln zł w puli
Zegar tyka, a szansa na wprowadzenie zmian w naszym mieście przez Koniński Budżet Obywatelski (KBO) jeszcze nigdy nie była tak blisko. Do 2 kwietnia mieszkańcy mają wyjątkową okazję, by złożyć swoje wnioski i mieć realny wpływ na lokalną przestrzeń. Z puli ponad 3 milionów złotych finansowane będą projekty, które najbardziej odpowiadają na potrzeby społeczności.
  1. Termin składania wniosków mija 2 kwietnia.
  2. Wnioski można przesyłać zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie.
  3. Projekty podzielone są na małe (do 99.999,99 zł) i duże (od 100.000 do 1.000.000 zł).
  4. Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu.

W ramach KBO mieszkańcy mają szansę na bezpośrednie decydowanie o tym, jakie zmiany zaszczepią w tkance miejskiej. W tej edycji dofinansowanie może osiągnąć nawet milion złotych na pojedynczy projekt, co otwiera drzwi do ambitnych inicjatyw zmieniających oblicze miasta.

O możliwościach, jakie niesie KBO, mówi Maria Cybulska, koordynatorka projektu: Przez 10 lat do naszego budżetu obywatelskiego wpłynęły 933 wnioski. Rok 2018 był jedynym, w którym nie zastosowano podziału na wnioski małe i duże. We wszystkich edycjach KBO w głosowaniu nad wnioskami wzięło udział łącznie 77.060 osób. Składanie wniosków jest możliwe zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, co umożliwia łatwy dostęp dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

W dniu 2 kwietnia, aż do godziny 15:30, wnioski papierowe można składać w Biurze Obsługi Interesanta urzędu miasta, a formularze elektroniczne przyjmowane są przez cały dzień, aż do północy, na platformie e-Usług. Dla osób, które zdecydują się na ostatnią chwilę, przewidziano dodatkową pomoc telefoniczną po przekroczeniu godziny 15:30.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ich aktywnemu udziałowi w KBO, miasto przez ostatnią dekadę zyskało szereg ważnych dla społeczności projektów. Ich realizacja jest najlepszym dowodem na to, że każdy pomysł, nawet ten najmniejszy, może mieć wielki wpływ na życie lokalne. To właśnie partycypacja obywatelska kształtuje nasze miasto na lepsze, sprawiając, że staje się ono miejscem, gdzie chcemy żyć.


Na podst. Urząd Miejski Konin