Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w Koninie
2 lipca w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkanie, któremu przewodniczyła Starosta Koniński Katarzyna Fryza, zgromadziło przedstawicieli różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie konińskim. Omówiono m.in. problematykę narkotyków, cyberzagrożeń, sytuację po nawałnicach oraz stan bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego.

Omówienie bieżących zagrożeń przez funkcjonariuszy Policji

Podczas spotkania funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koninie przedstawili szczegółowe informacje na temat aktualnych zagrożeń. Skoncentrowali się na problematyce narkotyków, cyberzagrożeń oraz przestępczości wśród nieletnich. Poruszono również istotny temat kontroli rodzicielskiej, która ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu wielu negatywnym zjawiskom.

W kontekście cyberzagrożeń, funkcjonariusze zwrócili uwagę na rosnącą liczbę incydentów związanych z kradzieżą danych oraz oszustwami internetowymi. Z kolei przestępczość wśród nieletnich jest problemem wymagającym szczególnej uwagi zarówno ze strony Policji, jak i rodziców.

Stan bezpieczeństwa po nawałnicach w powiecie konińskim

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, bryg. Tomasz Kruszyński, przedstawił raport dotyczący sytuacji po nawałnicach, które nawiedziły powiat koniński w bieżącym roku. Silne wiatry zrywały dachy z domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych, przewracały drzewa, a strażacy byli zaangażowani w liczne akcje gaśnicze oraz prace rozbiórkowe. Zabezpieczali również plandekami dachy budynków mieszkalnych i usuwali konary drzew tarasujące drogi.

Brigadier Kruszyński podkreślił także rolę jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które odegrały kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Ich zaangażowanie i profesjonalizm były nieocenione w zwalczaniu skutków nawałnic.

Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Agnieszka Dybała-Kamińska, przedstawiła bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie konińskim. Szczegółowo omówiła sytuację związaną z zagrożeniami epidemiologicznymi oraz podjęte działania prewencyjne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii, lek. wet. Roman Krej, zaprezentował natomiast raport dotyczący stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego. Zwrócił uwagę na aktualne zagrożenia epidemiologiczne wśród zwierząt oraz działania podejmowane w celu ich zwalczania i zapobiegania.

Bezpieczeństwo na wodzie i terenach przywodnych

Komendant Miejski Policji w Koninie, mł. insp. dr Mariusz Jaworski, omówił temat bezpieczeństwa na wodzie i terenach przywodnych. Wskazał na kluczowe aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa kąpiącym się oraz użytkownikom sprzętu wodnego. Przedstawił także działania podejmowane przez Policję w celu monitorowania i kontrolowania tych obszarów.

W wolnych wnioskach mł. insp. dr Mariusz Jaworski poruszył temat koronera w powiecie konińskim, co również spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników posiedzenia.

Podsumowanie i znaczenie spotkania

Na zakończenie posiedzenia Starosta Koniński, Katarzyna Fryza, podziękowała uczestnikom za aktywny udział w pracy komisji. W swoim podsumowaniu podkreśliła, jak ważne jest przekazywanie wiedzy i bieżących informacji o aktualnych zagrożeniach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia działań podejmowanych przez różne instytucje w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu konińskiego.


KMP Konin