Ogólnokrajowe działania kontrolno-prewencyjne podczas trwania długiego weekendu.

Od dziś do dnia 18 sierpnia trwać będą ogólnokrajowe działania kontrolno-prewencyjne zgodnie z "Harmonogramem działań krajowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2019 roku". Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podczas działań ukierunkują swoje zadania na przeciwdziałanie zagrożeniom w ruchu drogowym , przede wszystkim poprzez reagowanie na wykroczenia i przestępstwa drogowe, które są główną przyczyną zdarzeń drogowych ( nieprzestrzeganie  ograniczeń prędkości, niekorzystanie z pasów bepieczeństwa oraz urządzeń do przewozu dzieci, nieprawidłowe wyprzedzanie, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu etc.). Policjanci zadbają o utrzymanie płynności ruchu ale również bedą czuwać nad bezpieczeństwem eliminując z ruchu osoby po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, wykluczać bedą z ruchu pojazdy niesprawne technicznie oraz  reagować na naruszenia popełniane przez kierujących motocyklami, samochodami ciężarowymi oraz pieszych. Policjanci apelują o bezpieczne poruszanie się po drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz o zachowanie ostrożności i przezorności podczas jazdy.

 

 

 

sierż. szt. Anna Fedorowicz

  • Funkcjonariusze podczas wykonywania czynności służbowych