Mechanizm podzielonej płatności (MPP )

W niniejszym artykule przedstawimy informacje o mechanizmie podzielonej płatności. Co to jest? Jak się to stosuje? Jakie transakcje są tym objęte?

Na czym to polega?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment, polega na tym, że transakcja płatności za nabycie towaru czy usługę, wykonana specjalnym przelewem jest podzielona na dwie części: kwotę netto oraz podatek VAT. W takim przypadku kwota netto idzie od razu na rachunek odbiorcy. W przypadku podatku VAT trafia on na jego rachunek VAT. Rachunek VAT jest często tworzony automatycznie przez bank, jeśli zakłada się rachunek przeznaczony do działalności gospodarczej. Po więcej szczegółów zapraszamy na doradztwo podatkowe Śląsk.

Kto i kiedy może zastosować mechanizm podzielonej płatności?

MPP mogą zastosować podatnicy VAT, którzy opłacają towar lub usługę w polskiej walucie PLN. Nie jest to możliwe dla innych walut jak euro czy dolar. MPP może być dobrowolne lub obowiązkowe. Wszystko zależy od samej wartości transakcji.

Kiedy nie możesz zastosować split payment? W trzech przypadkach:

· kiedy jesteś tylko konsumentem i nie prowadzisz żadnej działalności gospodarczej,

· płacisz za towar lub usługę gotówką lub kartą,

· nie otrzymujesz faktur z kwotą podatku VAT, np. gdy jesteś przedsiębiorcą zwolnionym z VAT.

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla podatników, którzy sprzedają lub nabywają towary lub usługi wrażliwe wymienione w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz kwota należności ogółem (wartość brutto faktury) przekracza 15 tys. zł. MPP musi zostać zastosowane jeśli chociaż jedna pozycja na fakturze jest towarem lub usługą wrażliwą i jej wartość przekracza 15 tys. zł. W takiej sytuacji MPP jest obowiązkowe tylko dla tej jednej pozycji. Resztę faktury można zastosować MPP, ale nie jest to już obowiązkowe. Na zasadzie wyjątku MPP nie jest stosowany, gdy:

· transakcje są realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

· w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu Cywilnego.

W innych przypadkach to nabywca decyduje, czy chce zastosować MPP, czy nie. Sprzedawca ma jedynie prawo zastrzec w niektórych przypadkach, że nie chce stosować MPP. W takiej sytuacji nabywca musi się zastosować do to i zapłacić całą kwotę brutto jednym przelewem.

Jak zapłacić należność za fakturę stosując MPP?

Transakcje, które są objęte MPP muszą być wykonywane z rachunków rozliczeniowych w bankach lub SKOK-ach, które są powiązane z działalnością gospodarczą, czyli rachunki lub konta firmowe. Takie rachunki można znaleźć w Wykazie podatników VAT. Jest to tzw. "biała lista podatników VAT. Jeśli rachunek twojego kontrahenta znajduje się w tym wykazie to możesz opłacić fakturę stosując MPP. W przypadku gdy kontrahent podał na fakturze swój prywatny rachunek bankowy, kwota, którą opłaciłeś stosując MPP wróci w całości na Twoje konto i będziesz musiał zapłacić należność zwykłym przelewem. Jeśli to ty jesteś sprzedawcą to przed wystawieniem faktury sprawdź w wykazie jaki jest Twój rachunek firmowy, aby twoi klienci mogli stosować split payment.