W piątek została zawarta umowa na Uruchomienie oraz obsługę Programu Konińskiej Karty Mieszkańca. Karta skonsoliduje obecne dwie konińskie karty: Seniora i Rodziny 3+, które w nowej karcie staną się pakietami i wraz z pakietem mieszkańca, będą oferowały zniżki na usługi i produkty. Ze strony Miasta Konina umowę podpisał zastępca prezydenta Paweł Adamów oraz zastępca prezydenta Witold Nowak, a firmę ASEC S.A. reprezentował prezes zarządu - Marcin Adamiak.
Firma ASEC S.A. przygotuje system i wdrożenie Konińskiej Karty Mieszkańca, na które składać się będą m.in.:
  •  system i oprogramowanie,
  •  aplikacja mobilna,
  •  strona internetowa,
  •  sprzęt komputerowy,
  •  karty zbliżeniowe.
System uruchomiony zostanie 1 stycznia 2023 r.