Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski zakończył cykl odpraw rocznych w komisariatach Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy.

Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań, rozliczeń oraz przedstawienia planów i priorytetów na bieżący rok. Szef konińskich policjantów mł. insp. Mariusz Jaworski wraz ze swoim zastępcą kom. Pawłem Szafrańskim uczestniczył w odprawach podsumowujących pracę  komisariatów Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Koninie.

Jak co roku Komendanci poszczególnych komisariatów podsumowali ubiegłoroczną pracę swoich policjantów. Omówili problemy z którymi borykają się na co dzień, przedstawili tematy związane z poprawą warunków pracy funkcjonariuszy oraz przekazali plany i założenia do realizacji w 2023 roku.

W odprawach udział wzięli także samorządowcy, którzy podziękowali za współpracę oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu konińskiego.

Podczas odprawy w Komisariacie Policji w Ślesinie m.in. podsumowano realizację inwestycji związanej           z modernizacji tej jednostki. Dzięki współpracy i wsparciu Starosty Konińskiego, Burmistrza miasta i gminy Ślesin oraz Wójta gminy Skulsk projekt ten został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski podziękował samorządowcom za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe jednostek Policji, natomiast policjantom za dobrze pełnioną służbę. Dzięki ich zaangażowaniu oraz wykonywanym obowiązkom służbowym mieszkańcy naszego powiatu mogą czuć się bezpiecznie.