Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Informacja prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego o działaniach miasta w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:

1. Przywracamy sprzedaż warzyw, owoców, żywności prowadzoną w otwartych punktach sprzedaży (stragany, kramy) na miejskich targowiskach przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Chopina. Odwołałem się od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, który nakazał zamknięcie takich miejsc w dniem 28 marca br. Powołując się na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zmienił jednak zalecenia co do prowadzenia otwartych punktów sprzedaży. Kupcy mogą nadal handlować. Robiąc zakupy, pamiętajcie jednak Państwo o zasadach bezpieczeństwa – najlepiej jedna osoba przy straganie oraz o utrzymywaniu odległości między klientami 1-1,5 m.
O czystość i higienę na targowisku dba PGKiM sp. z o.o., który wdrożył zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie zalecenia GIS, ograniczenia, wytyczne wprowadzone w związku ze stanem epidemii muszą być przestrzegane również przez kupców.

2. Zgodnie z dzisiejszymi zaleceniami rządu dotyczącymi ograniczenia dostępów do parków – od jutra zamykamy Park im. F. Chopina w Koninie. Mieszkańcy nie będą też mogli korzystać z rowerów miejskich.

3. Kupiliśmy maseczki, płyny dezynfekcyjne i rękawice dla służb i inspekcji.

4. Wyznaczyliśmy miejsca odbywania kwarantanny dla ratowników medycznych.

5. Przekazaliśmy środki ochrony dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

6. Koordynujemy pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina