Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (do 5 000 zł) będzie umarzana z urzędu bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunku umorzenia (§ 3 umowy) zostaną poinformowani o prowadzonym postępowaniu w sprawie zwrotu pożyczki.