W Koninie gościła wczoraj (16 lipca) wiceprezydent Banku Światowego Anna Bjerde. Tematem przewodnim jej wizyty jest sprawiedliwa transformacja Wielkopolski wschodniej.

Wiceprezydent banku odwiedziła konińskie elektrownie i odkrywkę Jóźwin, gdzie była okazja do rozmowy ze związkowcami i przedstawicielami Grupy Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Potem w towarzystwie prezydenta Konina Piotr Korytkowski zwiedziła Starówkę. Kolejny punkt wizyty to spotkanie z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i dziennikarzami w kawiarni na bulwarze.

Organizatorem wydarzenia jest ARR Transformacja we współpracy z Bankiem Światowym oraz Grupą ZE PAK.